Duszpasterze

Proboszcz od 20.12. 2009 r.

Ks. Wiesław Bednarz

Kapłani rodacy:

Ks. Stanisław Majda

Ks. Piotr Kura

Siostra zakonna:

Ewa Wilk

Diakon

Paweł Baran