Historia parafii

Hermanowa swymi początkami sięga XV w. Wieś od początku swego istnienia należała do parafii Tyczyn. Zmiana nastąpiła dopiero w latach 80tych XX w. W latach 1983-1984 r. podjęto w Hermanowej budowę kościoła, zaprojektowanego przez Andrzeja Smoczyńskiego i Władysława Jagiełłę. Realizacją budowy kościoła i plebanii kierował wikariusz z Tyczyna, ks. Stanisław Tarnawski, wraz z Komitetem Budowy Kościoła. Budynki były wznoszone bez zezwolenia władz administracyjnych. Wybudowana świątynia została poświęcona pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej dnia 9.12.1984 r. przez bpa przemyskiego Ignacego Tokarczuka. Kilka miesięcy później 27.06.1985 r. biskup przemyski Ignacy Tokarczuk ustanowił w Hermanowej samodzielną parafię, a jej pierwszym proboszczem mianował ks. Stanisława Tarnawskiego. Obiekty zostały zalegalizowane przez władze administracyjne w 1986 r. Kościół został konsekrowany przez bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego w dniu 18.06.2000 r. Dziesięciolecie swego istnienia parafia uczciła składając jako wotum kaplicę Matki Bożej w Przylasku, przy tzw. Studziance, wybudowaną w latach 1993-1995 według projektu Ryszarda Kuliga. Obiekt ten poświęcił 25.06.1995 r. bp Kazimierz Górny.